Vocational High School of Mechanical and Electrical Engineering – Pirdop / Професионална гимназия по механаноелектротехника – Пирдоп

Vocational High School of Mechanical and Electrical Engineering – Pirdop

Професионална гимназия по механаноелектротехника – Пирдоп

Address / Адрес: 2070, Pirdop, 99 Stefan Stambolov Street / 2070, Пирдоп, ул. „Стефан Стамболов“ №99         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ИНФОРМАТИКА; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Специалности: Автоматизация на непрекъснати производства; Икономическа информатика; Електрообзавеждане на производството; Машини и системи с цифрово-програмно управление; Икономика и мениджмънт; Металообработващи машини