Vocational High School of Mechanical and Electrical Engineering – Pleven / Професионална гимназия по механоелектротехника – Плевен

Vocational High School of Mechanical and Electrical Engineering – Pleven 

Професионална гимназия по механоелектротехника – Плевен

Address / Адрес: 5800, Pleven, 25 Kliment Ohridski Str. / 5800, Плевен, ул. “Климент Охридски” №25         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА

Специалности: Системно програмиране; Телекомуникационни системи; Електрообзавеждане на производството; Машини и системи с ЦПУ; Компютърна техника и технологии; Микропроцесорна техника