Vocational High School of Mechanical Engineering – Plovdiv / Професионална гимназия по машиностроене – Пловдив

Vocational High School of Mechanical Engineering – Plovdiv 

Професионална гимназия по машиностроене – Пловдив

Address / Адрес: 4004, Plovdiv, 2 Alexander Stamboliyski Blvd. / 4004, Пловдив, бул. “Александър Стамболийски” №2         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Машини и съоръжения за заваряване; Технология на машиностроенето; Машини и системи с ЦПУ; Металорежещи машини; Металообработващи машини; Автотранспортна техника; Пътностроителна техника; Подемно – транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства;