Vocational High School of Mechanical Engineering – Sliven / Професионална гимназия по механотехника – Сливен

Vocational High School of Mechanical Engineering – Sliven

Професионална гимназия по механотехника – Сливен

Address / Адрес: 8800, Sliven, 9 Stefan Sultanov Street /8800, Сливен, ул. “Стефан Султанов” №9         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Специалности: Автотранспортна техника; Автомобилна мехатроника; Мебелно производство; Производство на мебели; Машини и системи с ЦПУ