Vocational High School of Production Technologies – Lom / Професионална гимназия по производствени технологии – Лом

Vocational High School of Production Technologies – Lom 

Професионална гимназия по производствени технологии – Лом

Address / Адрес: 3600, Lom, 8 Vl. Zaimov Street / 3600, Лом, ул. “Вл. Заимов” №8         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА; ТРАНСПОРТ

Специалности: Икономическа информатика; Автомобилна мехатроника; Спедиция, транспортна и складова логистика