Vocational High School of Restaurant, Trade and Service – Pleven / Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен

Vocational High School of Restaurant, Trade and Service – Pleven

Професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване – Плевен

Address / Адрес: 5800, Pleven, 2 Samuil Street / 5800, Плевен, ул. “Самуил” №2         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА; СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ

Специалности: Производство на кулинарни изделия и напитки; Декорация на сладкарски изделия; Кетъринг; Съдебна администрация; Икономика и мениджмънт