Vocational High School of River Shipbuilding and Navigation – Ruse / Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване – Русе

Vocational High School of River Shipbuilding and Navigation – Ruse

Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване – Русе

Address / Адрес: 7000, Ruse, 1a Levski Square /7000, Русе, пл. “Левски” 1а         Map

Област на образование: ТРАНСПОРТ; ТЕХНИКА

Специалности: Корабоводене – речно; Електрообзавеждане на кораби; Логистика на товари и услуги