Vocational High School of Stone Processing – Kunino / Професионална гимназия по каменообработване – Кунино

Vocational High School of Stone Processing – Kunino

Професионална гимназия по каменообработване – Кунино

Address / Адрес: 3140, Kunino, 1 Petko Lalov Street / 3140, Кунино, ул. “Петко Лалов” №1         Map

Област на образование: ИЗКУСТВА

Специалности: Каменоделство; Скулптура