Vocational High School of Telecommunications and Posts – Sofia / Професионална гимназия по телекомуникации – София/

Vocational High School of Telecommunications and Posts – Sofia 

Професионална гимназия по телекомуникации – София/

Address / Адрес: 1700, Sofia, 1 Acad. Stefan Mladenov Str. / 1700, София, ул. “Акад. Стефан Младенов” №1         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ИНФОРМАТИКА

Специалности: Телекомуникационни системи; Оптически комуникационни системи; Системно програмиране; Компютърни мрежи; Компютърна техника и технологии; Икономическа информатика