Vocational High School of Textile and Fashion Design – Varna / Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – Варна

Vocational High School of Textile and Fashion Design – Varna 

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – Варна

Address / Адрес: 9000, Varna, 113 8th Primorski polk Blvd. / 9000, Варна, бул. “8-ми Приморски полк” №113         Map

Област на образование: ИЗКУСТВА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/

Специалности: Агроеколог; Техник–растениевъд; Монтьор на транспортна техника; Икономист-информатик