Vocational High School of Textile and Leather Products – Sofia / Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – София

Vocational High School of Textile and Leather Products – Sofia

Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – София

Address / Адрес: 1330, Sofia, 2 Arch. Petko Momchilov Str. /1330 , София, ул. “Арх. Петко Момчилов” №2         Map

Област на образование: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА

Професии: Моделиер-технолог на обувни изделия; Моделиер-технолог на кожено-галантерийни изделия; Моделиер-технолог на облекло; Модист