Vocational High School of Transport and Light Industry – Omurtag / Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост – Омуртаг

Vocational High School of Transport and Light Industry – Omurtag

Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост – Омуртаг

Address / Адрес: 7900, Omourtag, Industrial Zone / 7900, Омуртаг, кв. Индустриална зона         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Специалности: Автотранспостна техника; Електрообзавеждане на транспортна техника; Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца; Металообработващи машини