Vocational High School of Transport and Mechanical Engineering – Gradnitsa / Професионална гимназия по транспорт и машиностроене – Градница

Vocational High School of Transport and Mechanical Engineering – Gradnitsa 

Професионална гимназия по транспорт и машиностроене – Градница

Address / Адрес: 5439, Gradnitsa, 58 Vasil Levski Str. / 5439, Градница, ул. “Васил Левски” №58         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Подемно-транспортна техника; Автотранспортна техника; Машини и съоръжения за заваряване