Vocational High School of Transport and Transport Management – Kazanlak / Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт – Казанлък

Vocational High School of Transport and Transport Management – Kazanlak

Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт – Казанлък

Address / Адрес: 6100, Kazanlak, 5 Hemus Street / 6100, Казанлък, ул. “Хемус” №5         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ИНФОРМАТИКА

Специалности: Автомобилна мехатроника; Икономическа информатика; Автотранспортна техника; Електрообзавеждане на транспортна техника