Vocational High School of Transport – Ruse / Професионална гимназия по транспорт – Русе

Vocational High School of Transport – Ruse 

Професионална гимназия по транспорт – Русе 

Address / Адрес: 7003, Ruse, 1 Prof. Dimitar Balarev Str. / 7003, Русе, ул. “Проф. Димитър Баларев” №1         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Професии: Техник по транспортна техника; Монтьор на подемно – транспортна техника; Техник на подемно-транспортна техника; Спедитор-Логистик

Специалности: Автомобилна мехатроника; Спедиция, транспортна и складова логистика