Vocational High School of Transport, Services and Light Industry – Dobrich /Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост – Добрич

Vocational High School of Transport, Services and Light Industry – Dobrich

Професионална гимназия по транспорт, обслужване и лека промишленост – Добрич

Address / Адрес: 9300, Dobrich, 47 25 September Blvd. / 9300, Добрич, бул. “25 Септември” №47         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Специалности: Подемно-транспортна техника, монтирана на пътно-транспортни средства; Автотранспортна техника; Електрически превозни средства; Фризьорство; Маникюр, педикюр и ноктопластика; Облекла по поръчка