Vocational High School of Transport – Vinogradets / Професионална гимназия по транспорт – Виноградец

Vocational High School of Transport – Vinogradets 

Професионална гимназия по транспорт – Виноградец

Address / Адрес: 4487, Vinogradets, 40 31 Street / 4487, Виноградец, ул. „31“ №40         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства; Пътно-строителна техника