Vocational High School Zahariy Zograf – Pleven /Професионална гимназия “Захарий Зограф” – Плевен

Vocational High School Zahariy Zograf – Pleven

Професионална гимназия “Захарий Зограф” – Плевен

Address / Адрес: 5800, Pleven, 2 Grivishko Shosse Str. / 5800, Плевен, ул. “Гривишко шосе” №2         Map

Област на образование: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; ТЕХНИКА

Професии: Техник-технолог в дървообработването; Машинен техник

Специалности: Мебелно производство; Технология на машиностроенето