Vocational School of Fashion Design – Veliko Tarnovo / Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново

Vocational School of Fashion Design – Veliko Tarnovo

Професионална гимназия по моден дизайн – Велико Търново 

Address / Адрес: 5000, Veliko Tarnovo, 26 Marmarliyska Str. / 5000, Велико Търново, ул.”Мармарлийска” №26         Map

Област на образование: ИЗКУСТВА; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА /ТУРИЗЪМ, СПОРТ, ФРИЗЬОРСТВО, КОЗМЕТИКА/

Професии: Дизайнер; Моделиер-технолог; Фризьор; Козметик; Помощник-възпитател