Vocational School of Transport – Sofia / Професионална гимназия по транспорт – София/

Vocational School of Transport – Sofia 

Професионална гимназия по транспорт – София/

Address / Адрес: 1528, Sofia, 12 Munich Street / 1528, София, ул. “Мюнхен” №12         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; ТРАНСПОРТ; ТЕХНИКА

Специалности: Митническа и данъчна администрация; Спедиция, транспортна и складова логистика; Автомобилна мехатроника; Автотранспортна техника