Vocational Technical High School “NY Vaptsarov” – Vratsa/ Професионална техническа гимназия “Н. Й. Вапцаров” – Враца

Vocational Technical High School “NY Vaptsarov” – Vratsa

Професионална техническа гимназия “Н. Й. Вапцаров” – Враца

Address / Адрес: 3000, Vratsa, 12 Ilinden Street / 3000, Враца, ул. “Илинден” №12         Map

Област на образование: ИНФОРМАТИКА; ТЕХНИКА

Специалности: Системно програмиране; Компютърна техника и технологии; Автомобилна мехатроника; Мехатроника; Промишлена електроника; Автотранспортна техника