Vocational Technical High School – Sandanski / Професионална техническа гимназия – Сандански