Vocational Technical High School – Varna / Професионална техническа гимназия – Варна

Vocational Technical High School – Varna 

Професионална техническа гимназия – Варна

Address / Адрес: 9009, Varna, 158A Slivnitsa Blvd. / 9009, Варна, бул. “Сливница” №158А         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ИЗКУСТВА

Специалности: Компютърна графика; Графичен дизайн; Мехатроника; Микропроцесорна техника; Компютърна техника и технологии; Автомобилна мехатроника; Електрически превозни средства; Полиграфия