Vyšší odborná škola a Střední škola technická – Česká Třebová / Vocational High School and Technical High School – Czech Trebova

Vyšší odborná škola a Střední škola technická – Česká Třebová 

Vocational High School and Technical High School – Czech Trebova

Adresa / Address: Habrmanova 1540, 560 02, Česká Třebová         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: TECHNIKA; INFORMATIKA; DOPRAVA; SOCIÁLNÍ SLUŽBY / TECHNOLOGY; INFORMATICS; TRANSPORT; SOCIAL SERVICES