Yuri Gagarin Vocational School of Food Technology – Cherven Bryag / Професионална гимназия по хранителни технологии “Юрий Гагарин” – Червен бряг

Yuri Gagarin Vocational School of Food Technology – Cherven Bryag 

Професионална гимназия по хранителни технологии “Юрий Гагарин” – Червен бряг

Address / Адрес: 5980, Cherven bryag, 17 Struga Str. / 5980, Червен бряг, ул. “Струга” №17         Map

Област на образование: УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Специалности: КЕТЪРИНГ; ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ, ХЛЕБНИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ; ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ; ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ