Yuri Gagarin Vocational School of Transport – Radomir / Професионална гимназия по транспорт “Юрий Гагарин” – Радомир

Yuri Gagarin Vocational School of Transport – Radomir

Професионална гимназия по транспорт “Юрий Гагарин” – Радомир

Address / Адрес: 2400, Radomir, 18 Cherkovna Street / 2400, Радомир, ул. “Черковна” №18         Map

Област на образование: ТРАНСПОРТ; ТЕХНИКА

Специалности: Логистика на товари и услуги; Автомобилна мехатроника; Автотранспортна техника; Експлоатация на автомобилния транспорт; Спедиция, транспортна и складова логистика