Yurii Gagarin Vocational School of Mechanical Engineering – Ruse / Професионална гимназия по механотехника “Юрий Гагарин” – Русе

Yurii Gagarin Vocational School of Mechanical Engineering – Ruse 

Професионална гимназия по механотехника “Юрий Гагарин” – Русе

Address / Адрес: 7002, Ruse, 2 Alei Vazrazhdane Str. /7002, Русе, ул. “Алеи Възраждане” №2         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Електрически превозни средства; Автотранспортна техника; Възобновяеми енергийни източници; Топлотехника