Yuriy Gagarin Vocational School of Mechanics and Electrical Engineering – Petrich/ Професионална гимназия по механоелектротехника “Юрий Гагарин” – Петрич

Yuriy Gagarin Vocational School of Mechanics and Electrical Engineering – Petrich

Професионална гимназия по механоелектротехника “Юрий Гагарин” – Петрич

Address / Адрес: 2850, Petrich, 31 Svoboda Street / 2850, Петрич, ул. “Свобода” №31         Map

Област на образование: ТЕХНИКА; ТРАНСПОРТ

Специалности: Телекомуникациокнни системи; Автотранспортна техника; Електрически превозни средства; Експлоатация на автомобилния транспорт; Спедиция, транспортна и складова логистика;