Zahari Stoyanov Vocational High School of Electrical Industry and Textiles – Harmanli / Професионална гимназия по електропромишленост и текстил “Захари Стоянов” – Харманли

Zahari Stoyanov Vocational High School of Electrical Industry and Textiles – Harmanli 

Професионална гимназия по електропромишленост и текстил “Захари Стоянов” – Харманли

Address / Адрес: 6450, Harmanli, 1 Lyuben Karavelov Street / 6450, Харманли, ул. “Любен Каравелов” №1         Map

Област на образование: ТЕХНИКА

Специалности: Електрически машини и апарати; Компютърна техника и технологии; Електрически инсталации; Телекомуникационни системи