Zlatitsa Vocational High School – Zlatitsa / Професионална гимназия “Златица” – Златица

Zlatitsa Vocational High School – Zlatitsa 

Професионална гимназия “Златица” – Златица

Address / Адрес: 2080, Zlatitsa, 4 L. Karavelov Street /2080, Златица, ул. “Л. Каравелов” №456         Map

Област на образование: ПРОИЗВОДСТВО И ПРЕРАБОТКА; ТЕХНИКА

Специалности: Обогатяване на полезни изкопаеми; Автотранспортна техника; Електрообзавеждане на производството; Машини и системи с ЦПУ; Машини и съоръжения за заваряване; Електрически инсталации