Vocational High School of Transport and Light Industry – Omurtag / Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост – Омуртаг

Vocational High School of Transport and Light Industry – Omurtag Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост – ОмуртагAddress / Адрес: 7900, Omourtag, Industrial Zone / 7900, Омуртаг, кв. Индустриална зона         MapОбласт на образование:...

Aleko Konstantinov Vocational High School of Tourism – Pleven /Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” – Плевен/

Aleko Konstantinov Vocational High School of Tourism – Pleven Професионална гимназия по туризъм “Алеко Константинов” – Плевен/Address / Адрес: 5802, Pleven, 100 Storgozia quarter / 5802, Плевен, ж.к. “Сторгозия” №100        ...

Dimitar Marinov Vocational High School – Vulchedrum / Професионална Гимназия “Димитър Маринов” – Вълчедръм

Vasil Levski Vocational High School of Civil Engineering, Architecture and Geodesy – Blagoevgrad  Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Васил Левски” – БлагоевградAddress / Адрес: 2700, Blagoevgrad, 56 Todor Alexandrov...

Vocational High School of Economics, Trade and Services – Lovech / Професионална гимназия по икономика, търговия и услуги – Ловеч

Vocational High School of Economics, Trade and Services – Lovech Професионална гимназия по икономика, търговия и услуги – ЛовечAddress / Адрес: 5500, Lovech, 31 Stara Planina Street / 5500, Ловеч, ул. “Стара планина” №31         MapОбласт на...