Vocational High School of Food Technology and Tourism – Yambol / Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм – Ямбол

Vocational High School of Food Technology and Tourism – Yambol Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм – ЯмболAddress / Адрес: 8600, Yambol, 85 Targovska Street / 8600, Ямбол, ул. “Търговска” №85         MapОбласт на...

Vocational High School of Engineering and Management Hristo Botev – Botevgrad / Професионална гимназия по техника и мениджмънт “Христо Ботев” – Ботевград

Vocational High School of Engineering and Management Hristo Botev – Botevgrad Професионална гимназия по техника и мениджмънт “Христо Ботев” – БотевградAddress / Адрес: 22140, Botevgrad, 18 Svoboda Street / 2140, Ботевград, ул....

Vocational High School of Ceramics – Elin Pelin / Професионална гимназия по керамика – Елин Пелин

Vocational High School of Ceramics – Elin Pelin  Професионална гимназия по керамика – Елин ПелинAddress / Адрес: 2109, Elin Pelin, 1 Rayko Daskalov Str. / 2109, Елин Пелин, ул. “Райко Даскалов” №1         MapОбласт на образование: ИНФОРМАТИКА;...