Calling all Vocational Education and Training providers and companies!

Calling all Vocational Education and Training providers and companies!

Multiplier event на интернационален проект

Multiplier event на интернационален проект

УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КОПРИВЩИЦА УЧАСТВАХА В ИНОВАТИВЕН ЛАГЕР ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“ – КОПРИВЩИЦА УЧАСТВАХА В ИНОВАТИВЕН ЛАГЕР ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Успешно завърши обучението по проекта “Развиване на интеркултурни компетентности в европейски контекст и усъвършенстване на проектно базираното образование за възрастни”

Успешно завърши обучението по проекта “Развиване на интеркултурни компетентности в европейски контекст и усъвършенстване на проектно базираното образование за възрастни”

Отпразнувайте Деня на Европа през 2023 г. с Европейския парламент

Отпразнувайте Деня на Европа през 2023 г. с Европейския парламент

Проект за подобряване на образователния процес на деца с увредено зрение

Проект за подобряване на образователния процес на деца с увредено зрение

Иновативен проект за въвеждане на мултисекторен подход в системата образованието

Иновативен проект за въвеждане на мултисекторен подход в системата образованието

Във Видин се проведе Панаир на образованието

Във Видин се проведе Панаир на образованието

Проведе се 25-ия Международен панаир на учебните предприятия ТФ ФЕСТ 2022 „Млад предприемач“

Проведе се 25-ия Международен панаир на учебните предприятия ТФ ФЕСТ 2022 „Млад предприемач“

Панаир на образованието

Панаир на образованието

Онлайн събитие „Успешни HR-практики“

Онлайн събитие „Успешни HR-практики“

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ ,,ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, гр. СОФИЯ

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ ,,ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, гр. СОФИЯ