Дуално обучение за първи път в община Петрич ще се провежда в СУ “Антон Попов”

Новата парелелка е със специално оператор-производство на облекло. От месец юни ще стартира и приемът.