Интервю с дрогерист от DM

Какво точно представлява професията дрогерист?