„Капрони” АД – най-младият партньор на ПГ „Иван Хаджиенов”

Впечатленията на младите хора от дуалното обучение във фирма “Капрони” АД