Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусова промишленост “Св. Св. Кирил и Методий” – Момчилград

Представяне на специалностите изучавани в професионалната гимназия от Миглена Петрова – директор.