Стартира дуално обучение в Професионална гимназия по туризъм в Добрич

За провеждането на дуалното обучение в професионалната гимназия говори директорът инж. Нели Апостолова.