Vasil Levski Financial and Economic Vocational High School – Montana

Финансово-стопанска професионална гимназия “Васил Левски” – Монтана

Address / Адрес: 3400, Montana, 37 Alexander Stamboliyski Blvd. /3400, Монтана, бул. “Александър Стамболийски” №37         Map

Област на образование: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ; УСЛУГИ ЗА ЛИЧНОСТТА

Специалности: Икономика и мениджмънт; Организация на туризма и свободното време; Съдебна администрация; Оперативно счетоводство