Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Timișoara / Food Industry Technical College Timișoara

Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară Timișoara 

Food Industry Technical College Timișoara 

Adresă / Address: Calea Bogdăneștilor 32A, Timișoara         Map

Domeniul de Educație/ Field of education: SERVICII COMERCIALE, CUSTOMER SERVICES