Liceul Tehnologic de Metrologie “Traian Vuia” Bucureşti / Traian Vuia Technological High School of Metrology Bucharest

Liceul Tehnologic de Metrologie “Traian Vuia” Bucureşti 

Traian Vuia Technological High School of Metrology Bucharest

Adresă / Address: Şos. Vitan-Bârzeşti, nr. 11, sector 4, Bucureşti         Map

Domeniul de Educație/ Field of education: TEHNICĂ, PRODUCȚIE ȘI PROCESARE, PROTECȚIA MEDIULU / TECHNIQUE, PRODUCTION AND PROCESSING, ENVIRONMENTAL PROTECTION