Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu Timișoara / Tehnologic Special High School Gheorghe Anastasiu Timișoara

Liceul Tehnologic Special Gheorghe Atanasiu Timișoara 

Tehnologic Special High School Gheorghe Anastasiu Timișoara

Address / Адрес: Strada Gheorghe Doja 16, Timișoara         Map

Domeniul de Educație/ Field of education: ARTE, TEHNICĂ, ARHITECTURĂ ȘI CONSTRUCȚII, SERVICII SOCIALE / ARTS, TECHNIQUE, ARCHITECTURE AND BUILDING CONSTRUCTION, SOCIAL SERVICES