Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště – Třeboň / Business Academy, Vocational High School – Trebon

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště – Třeboň 

Business Academy, Vocational High School – Trebon  

Adresa / Address: Vrchlického 567, 379 01, Třeboň         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: VÝROBA A ZPRACOVÁNÍ; UMĚNÍ; ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY; BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA; TECHNIKA / PRODUCTION AND PROCESSING; ARTS; CUSTOMER SERVICES; BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION; TECHNOLOGY