Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli (část 2)

CZ – Národní pedagogický institut ČR: Martina Kaňáková a Petr Jansa (P-KAP) se věnují otázkám, které se vynořují při tvorbě školního akčního plánu.

EN – National Pedagogical Institute of the Czech Republic: Martina Kaňáková and Petr Jansa (P-KAP) address issues that arise in the creation of the School Action Plan.