Odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli (část 3)

CZ – Národní pedagogický institut ČR: Martina Kaňáková a Petr Jansa (P-KAP) vysvětlují, jak ve školním akčním plánu stanovovat priority a obecné cíle spolupráce škol se zaměstnavateli.

EN – National Pedagogical Institute of the Czech Republic: Martina Kaňáková and Petr Jansa (P-KAP) explain how to set priorities and general goals for cooperation between schools and employers in the School Action Plan.