Pokračuje příprava duálního vzdělávání a nového technického předmětu

Duální vzdělávání v Česku se zřejmě opět o něco přiblížilo. Ministr školství Robert Plaga (ANO) s ministrem průmyslu Karlem Havlíčkem (za ANO) připravují změny, v blízké době má v gesci MŠMT vzniknout Rada pro odborné vzdělávání. Bude mít za cíl rozšiřování prvků duálního vzdělání a jejich koordinaci v regionech. Na vybraných ZŠ se navíc testuje nový předmět.

 

The preparation of dual education and a new technical subject continues

Dual education in the Czech Republic has probably come a little closer again. The Minister of Education Robert Plaga (ANO) and the Minister of Industry Karel Havlíček (for ANO) are preparing changes, in the near future the Council for Vocational Education is to be established under the auspices of the Ministry of Education.

Autor: fš

Zdroj / Source: Novinky.cz