Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria” Bucureşti / “Sfânta Maria” Special Vocational School for the Audio Impaired Bucharest

Școala Profesională Specială pentru Deficienți de Auz “Sfânta Maria” Bucureşti 

“Sfânta Maria” Special Vocational School for the Audio Impaired Bucharest

Adresă / Address: Aleea Istru, nr. 6, sector 6, Bucureşti         Map

Domeniul de Educație/ Field of education: ARTE/ ARTS