ŠKODA AUTO od září otvírá nové obory na středním odborném učilišti strojírenském

Nové obory reagují na poptávku po profesích zejména v souvislosti s rozvojem Průmyslu 4.0 ¬– jsou to IT technik pro výrobní systémy a Elektromechanik pro zařízení a přístroje
Střední odborné učiliště strojírenské společnosti ŠKODA AUTO se zaměřuje především na strojírenství a elektrotechniku: škola nabízí ve školním roce 2020/2021 17 oborů zakončených maturitou nebo výučním listem
Odborné vzdělávání žáků a rozvoj zaměstnanců probíhá v rámci ŠKODA Akademie, která byla založena v roce 2013

 

Since September, ŠKODA AUTO has been opening new fields at the secondary vocational school of engineering

With the coming school year, the secondary vocational school of the engineering company ŠKODA AUTO is opening new fields, focused on the current demand for professional professions in the automotive sector.
The new fields of IT Technician for Manufacturing Systems and Electromechanic for Equipment and Devices will prepare students for the modern requirements of Industry 4.0, and will expand the already rich range of study programs, culminating in a graduation certificate or apprenticeship certificate. In addition, the company has also operated the ŠKODA AUTO University for more than 20 years, focusing on the employment of graduates in the automotive industry, and is also dedicated to further training of employees to increase their competencies and competitiveness in the rapidly developing labor market.

Autor: Martin Ježek
Zdroj / Source: Skoda-Storyboard