Střední odborná škola a Střední odborné učiliště – Kuřim / Vocational High School – Kuřim

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště – Kuřim 

Vocational High School – Kuřim

Adresa / Address:          Map

Oblast vzdělávání / Field of education: INFORMATIKA; BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA; TECHNIKA / INFORMATICS; BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION; TECHNOLOGY