Střední odborná škola a Základní škola – Město Albrechtice / Vocational High School and primary school – Albrechtice

Střední odborná škola a Základní škola – Město Albrechtice 

Vocational High School and primary school – Albrechtice 

Adresa / Address: Nemocniční 117/11, 793 95, Město Albrechtice         Map

Oblast vzdělávání / Field of education: BUSINESS MANAGEMENT A SPRÁVA; ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBOLOV; ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY / BUSINESS MANAGEMENT AND ADMINISTRATION; AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES; CUSTOMER SERVICES